Advanced Air Cleaner*

Advanced Air Cleaner är en helautomatisk luftrenare som fångar upp föroreningar i form av små luftburna partiklar och avgaser i kupéfiltret, vilket förbättrar klimatet i kupén.

Funktionen startas automatiskt när fläkten startas.

Små luftburna partiklar kallas ibland PM2.5 (partiklar mindre än 2,5 µm), halten av sådana partiklar i bilen mäts av en av bilens klimatsensorer. Halten i bilen presenteras i klimatvyn i centerdisplayen.

  1. * Tillval/tillbehör.