Assistans vid risk för avåkning

Assistans vid kollisionsrisk1 kan hjälpa föraren och reducera risken att bilen oavsiktligt lämnar vägen genom att aktivt styra bilen tillbaka in på vägen igen.
Funktionen har två nivåer vid ingrepp:
  • Enbart styrassistans
  • Styrassistans med bromsingrepp
P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance 1
Ingrepp med styrhjälp
P5-1617-S90/V90-Lane keeping aid, steering assistance with brake intervention 2
Ingrepp med styrhjälp och bromsning

Bromsingrepp hjälper i situationer då enbart styrassistans inte räcker till. Bromskraften anpassas automatiskt beroende på situationen vid avåkningstillfället.

Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet 65–140 km/h (40–87 mph) på vägar med väl synliga sidomarkeringar/-linjer.

Bilens kameraenhet läser av vägkanter och målade sidomarkeringar. Om bilen är på väg att korsa vägkanten styrs bilen tillbaka in på vägen och om styringrepp inte är tillräckligt för att undvika avåkning, aktiveras även bromsingrepp.

Funktionen ingriper däremot varken med styrassistans eller bromsingrepp om körriktningsvisaren används. Om funktionen detekterar att föraren kör bilen på ett aktivt sätt, kommer en aktivering av funktionen att hållas tillbaka.

När funktionen ingriper visas ett meddelande i förardisplayen.

 Varning

Varningar och styrassistans i samband med en förestående kollision med ett mötande fordon kommer alltid mycket sent.

 OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
  1. 1 Collision Avoidance