Byta säkring

En säkring som överbelaststs behöver bytas för att återställa funktion hos den elektriska komponent den skyddar.
Lokalisera rätt säkring i säkringsförteckningarna för de olika elcentralerna.
Dra ut säkringen och titta från sidan om den böjda tråden är avbränd.
Byt i så fall till en ny säkring med samma färg och amperetal.

 OBS

I vissa säkringsboxar kan det finnas en särskild tång för att få bättre grepp om säkringen.

 Varning

Ersätt aldrig en säkring med ett främmande föremål eller en säkring med högre amperetal. Det kan leda till skador på elsystemet och orsaka brand.

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för byte av säkringar som inte beskrivs i ägarmanualen.

 Varning

Kontakta en auktoriserad Volvoverkstad för byte av säkringar som inte beskrivs i ägarmanualen.