Förardistraktion

Föraren är ansvarig för att göra allt för att säkerställa sin egen säkerhet och säkerheten hos passagerarna i bilen och andra på vägen. En del av detta ansvar är således att undvika distraktioner såsom att han eller hon utför aktiviteter som inte är relaterade till att hantera bilen i trafikmiljön.

Din nya Volvo är utrustad med innehållsrika underhållnings- och kommunikationssystem. Du kanske också har andra portabla elektroniska enheter för din egen bekvämlighet. Använd dessa system och enheter på ett säkert sätt för att undvika distraktion.

För alla sådana system vill vi ge följande varning, som visar Volvos starka omsorg om din säkerhet. Använd aldrig sådana enheter eller någon funktion i bilen på ett sådant sätt att det distraherar dig från uppgiften att köra säkert. Distraktioner kan leda till allvarliga olyckor. Bortsett från denna allmänna varning erbjuder vi följande råd beträffande vissa nya funktioner som kan finnas i bilen:

 Varning

  • Använd aldrig en handhållen mobiltelefon under körning. I vissa områden är förarens användning av mobiltelefon när bilen är i rörelse förbjuden.
  • Om bilen är utrustad med ett navigationssystem ska du endast ställa in och göra ändringar i resplanen när bilen är parkerad.
  • Programmera aldrig ljudsystemet när bilen är i rörelse. Programmera radions förinställningar när bilen är parkerad, och använd de programmerade förinställningarna för att det ska gå snabbare och enklare att använda radion.
  • Använd aldrig bärbara datorer eller handdatorer när bilen är i rörelse.

Relaterade dokument