Begränsningar för Driver Alert

Funktionen Driver Alert kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.
I vissa fall kan systemet varna trots att förarens körbeteende inte har försämrats, t.ex:
  • vid starka sidovindar
  • på spårig vägbeläggning.

 Varning

I vissa fall kanske körbeteendet inte påverkas trots förarens trötthet – t.ex. vid användning av funktionen Pilot Assist* – med påföljd att föraren då inte får någon varning från Driver Alert.

 OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
  1. * Tillval/tillbehör.