Centerdisplayens vyer

Centerdisplayen startas automatiskt när förardörren öppnas.

Hemvy

Hemvyn är den vy som visas när skärmen startas. Den består av fyra delvyer.

Det är möjligt att själv välja vilka appar hemvyns delvyer ska visa. En app som väljs från appvyn startar i respektive delvy i hemvyn.

Delvyerna är dynamiska och visar de senast använda apparna, exempelvis navigation, media eller telefon. Tryck på önskad app för att expandera den, eller svep från vänster på delvyn för fler appar.

Statusfält

Högst upp i skärmen visas aktiviteterna i bilen. I statusfältet visas bland annat aktiv användarprofil, nätverks- och anslutningsinformation samt klocka.

Notifikationsvy

Högst upp i skärmen samlas bilens notifikationer.

Dra fliken nedåt för att komma till notifikationsvyn. Här visas exempelvis missade samtal eller information gällande bilen. Från notifikationsvyn nås också användarprofiler.

Lämna notifikationsvyn genom att trycka utanför notifikationer, på hemknappen eller svepa uppåt. Bakomliggande vy blir då synlig och möjlig att använda igen.

Klimatvy

Längst ner i skärmen finns knappar för appvy, inställningar och de vanligaste klimatinställningarna, såsom inställning av temperatur och sätesvärme.

Tryck på temperaturknappen i mitten längst ner i centerdisplayen för att öppna klimatvyn med fler inställningsmöjligheter.

Tryck på hemknappen för att stänga klimatvyn.

Kameravy

Kameravyn startar automatiskt när växelläge R används.

Kameravyn visar parkeringshjälpkamerorna (PAC1) som visar en sammansatt 360 °-vy samt en separat vy för de fyra respektive kamerorna: bakre, främre, vänster eller höger kameravy.

Kameravyn stängs automatiskt när bilen kör i en viss hastighet eller stängs genom att trycka på iCup-2037-Camera view symbol eller hemknappen.

Appvy

Tryck på iCup-2037-App view symbol nere i centerdisplayen.

Appvyn ger åtkomst till bilens förinstallerade samt nedladdade appar. Från appvyn är det möjligt att ladda ner och installera ytterligare appar, härifrån nås även ägarmanualen.

Tryck på en app för att öppna den i helskärmsläge.

Användarprofiler

Dra ner notifikationsvyn för att nå användarprofiler.

Många av inställningarna som görs i bilen kan anpassas efter användarens personliga önskemål och sparas i olika användarprofiler.

Inställningar som kan sparas i en användarprofil gäller bland annat skärmar, speglar, framsäten, navigation, ljud- och mediasystem, språk och röststyrning.

I notifikationsvyn går det att lägga till profiler, logga ut eller växla mellan profiler.

  1. 1 Park Assist Camera