Anpassa ljusbilden från strålkastarna

Denna bil behöver inte ställa om ljusbilden vid skifte från höger- till vänstertrafik, och omvänt.

Relaterade dokument