Tillskottsvärmare

Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och motorn under körning.

Tillskottsvärmaren är en av två delfunktioner för bilens värmare. Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.

Tillskottsvärmaren startar och styrs automatiskt när värme behövs då bilen körs.

Den stängs av automatiskt när bilen stängs av.