Fylla på bränsle

Bränsletanken är utrustad med ett locklöst bränslepåfyllningssystem.

Tanka bilen vid tankstation

P5-1617-S90-capless fuel filler pipe
Det är viktigt att föra pumpmunstycket förbi påfyllningsrörets två öppningsbara luckor innan tankningen påbörjas.
Tankningsinstruktion:
Stäng av bilen och öppna tankluckan.

 OBS

Efter att tankluckan har öppnats måste tankningen ske inom ca 15 minuter. Därefter stängs den ventil som öppnats vid knapptryckningen för öppning av tanklucka, och det går inte längre att tanka utan att pumpmunstycket slår ifrån.

Om ventilen stängs innan tankningen är slutförd – tryck på knappen igen och vänta tills förardisplayen visar meddelandet Klart för tankning.

P5-1846-All-Decal inside fuel lid

Välj bränsle som är godkänt att använda för bilen enligt identifierare1 på insidan av tankluckan. Se information om godkända bränslen och identifierare i avsnitt "Bensin".

För in pumpmunstycket i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och pumpmunstycket måste föras förbi båda luckorna innan tankningen påbörjas.
Överfyll inte tanken utan avbryt när pumpmunstycket slår ifrån första gången.
Tanken är fylld.

 OBS

En överfull tank kan vid varmt väder rinna över.

Fylla på bränsle från reservdunk

Vid påfyllning med reservdunk, använd tratten som ligger i skumblocket under golvluckan i lastutrymmet.

Öppna tankluckan.
För in tratten i bränslepåfyllningsöppningen. Påfyllningsröret har två öppningsbara luckor och trattens rör måste föras förbi båda luckorna innan påfyllning kan påbörjas.

Gäller bil med bränsledriven tillskottsvärmare*

Använd aldrig bränslevärmare när bilen befinner sig på ett tankstationsområde.

  1. 1 Identifierare enligt CEN standard EN16942 återfinns på insidan av tankluckan, samt senast 12 oktober 2018 på motsvarande bränslepumpar och deras munstycken vid tankställen runt om i Europa.
  2. * Tillval/tillbehör.