Larm*

Larmet varnar med ljud- och ljussignaler om någon utan giltig nyckel tar sig in i bilen, eller manipulerar batteri eller larmsiren.

Larmindikator

16w17- V90/S90-SPA - Larm indicator on the instument panel

En röd lysdiod på instrumentpanelen visar larmsystemets status:

 • Dioden släckt – larmet är deaktiverat.
 • Dioden blinkar en gång varannan sekund – larmet är aktiverat.
 • Dioden blinkar snabbt efter frånkoppling av larmet max 30 sekunder eller fram till dess att tändningsläge I aktiveras – larmet har varit utlöst.
Ett aktiverat larm löser ut om:
 • dörr, huv eller baklucka öppnas1
 • en rörelse detekteras i passagerarutrymmet (om det är utrustat med rörelsesensor*)
 • bilen lyfts eller bogseras iväg (om den är utrustad med lutningssensor*)
 • batteriet kopplas ifrån
 • sirenen kopplas bort.

Larmsignaler

Vid utlöst larm sker följande:
 • En siren ljuder under 30 sekunder eller tillslarmet stängs av.
 • Varningsblinkers blinkar i5 minuter, eller tills larmet stängs av.

Om orsaken till att larmet aktiverats inte åtgärdas upprepas larmcykeln max 10 gånger1.

Rörelse- och lutningssensorer*

Rörelse- och lutningssensorer reagerar på rörelser inuti bilen2 t.ex. om en ruta krossas eller om någon försöker bogsera bort bilen.

För att undvika att larmet utlöses oavsiktligt:
 • Stäng alla fönster när bilen lämnas.
 • Stäng panoramatak.
 • Om klimatanläggningen används – riktaluftströmmen så att de inte pekar uppåt ikupén.

Det går också att reducera larmnivån i centerdisplayen.

Symboler och meddelanden

SymbolMeddelandeInnebörd
P6-20w37-DIM-KeyNotFound
Fel på larmsystem Service krävsKontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 OBS

Försök inte själv reparera eller förändra komponenter som ingår i larmsystemet. Alla sådana försök kan påverka försäkringsvillkoren.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Gäller vissa marknader.
 3. 2 Även luftströmmar från klimatanläggningen registreras.