Använda bakrutetorkare och bakrutespolare

Bakrutetorkare och bakrutespolare syftar till att rengöra bakrutan. Start av rengöring och inställningar görs med höger rattspak.

Aktivera bakrutetorkare och bakrutespolare

P5-1617-V90 Tailgate wiper/washer
  1. P5-Icon red circle 1Välj P5-1507-Intermittent wiping with the rear window wiperför intervalltorkning med bakrutetorkare.
  2. P5-Icon red circle 2Välj P5-1507 - Continuous speed with the rear window wiperför kontinuerlig hastighet med bakrutetorkare.
För höger rattspak framåt för att starta spolning och torkning av bakrutan.

Automatisk bakrutetorkning vid backning

Om backväxeln läggs i när vindrutetorkarna är aktiverade kommer bakrutetorkaren starta. Funktionen upphör när backväxeln läggs ur.

 OBS

Vid låg yttertemperatur stängs den automatiska bakrutetorkningen vid backning av för att undvika skador på torkararmen.