Regenererande bromsning*

Bilen återvinner rörelseenergi vid inbromsning för att minska bränsleförbrukningen och utsläppen.

Funktionen finns tillgänglig i alla körlägen tillsammans med växelläge D eller B.

Regenerering med bromspedalen

Tryck ner bromspedalen.
Bilen bromsar och regenererar energi.

Regenerering med gaspedalen

Släpp upp gaspedalen.
Bilen bromsar och regenererar energi.

Vid val av växelläge B ökar regenereringen när man släpper gaspedalen.

  1. * Tillval/tillbehör.