Säkerhet

Bilen är utrustad med ett flertal säkerhetssystem som samverkar för att skydda bilens förare och passagerare vid en olycka.

Bilen är utrustad med ett antal sensorer som vid en olycka reagerar och aktiverar olika säkerhetssystem, t.ex. olika typer av krockkuddar och säkerhetsbältets bältesförsträckare. Beroende av den specifika olyckssituationen, t.ex. kollisioner i olika vinklar, rundslagning eller avkörning, reagerar systemen på olika sätt för att ge bra skydd.

Därtill finns mekaniska säkerhetssystem som Whiplash Protection System. Bilen är också byggd så att en stor del av kraften vid en kollision fördelas till balkar, stolpar, golv, tak och andra delar av karossen.

Efter en olycka kan bilens säkerhetsläge aktiveras om någon viktig funktion i bilen har skadats.

Varningssymbol i förardisplay

P5P6-2037-iCup-Airbag warning symbol

Varningssymbolen tänds i förardisplayen när bilens elsystem sätts i tändningsläge II. Symbolen släcks efter ca 6 sekunder om bilens säkerhetssystem är felfritt.

 Varning

Om varningssymbolen förblir tänd eller tänds under körning och meddelandet Kör till verkstad SRS airbag Service snarast visas i förardisplayen, är det ett tecken på att en del av något säkerhetssystem inte har fullgod funktion. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas snarast.

 Varning

Gör aldrig några ändringar eller reparationer av bilens olika säkerhetssystem på egen hand. Felaktigt ingrepp i något system kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.
P5P6-2037-iCup-Warning symbol

Om den specifika varningssymbolen är trasig tänds istället den generella varningssymbolen och förardisplayen visar samma meddelande.