Använda Google Maps

Maps visas och hanteras i centerdisplayen samt förardisplayen med rattknappsatsen. Maps kan även hanteras med röststyrning.

Öppna och stänga Maps

P6-2037-GoogleMapsIcon

För att öppna Maps, tryck på dess ikon i centerdisplayen. För att stänga ner appen, tryck på hemknappen.

I öppnat läge visas kartan och aktuell trafikinformation.

Snabbval

I delvyn för navigation finns snabbval som vart och ett initierar en sökning i Maps. Exempel på snabbval:

  • Bensinstation
  • Restaurang

När en rutt är inlagd i Maps finns det extra snabbvalet att avsluta pågående vägledning.

 OBS

Instruktionerna ovan är allmänt beskrivna och inbegriper tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, förfarande och funktionalitet kan komma att ändras eller variera.

 Varning

Tänk på följande:
  • Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.
  • Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.
  • Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.