Manövrera panoramatak*

Panoramataket och solgardinen manövreras med ett reglage i takpanelen och är båda utrustade med klämskydd.

 Varning

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av rörliga delar.

  • Manövrera alltid rutor under uppsikt.
  • Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
  • Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
  • Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.
  • Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.

 Viktigt

  • Öppna inte panoramataket när lasthållare är monterad.
  • Placera inte tunga föremål på panoramataket.

 Viktigt

  • Ta bort is och snö innan panoramataket öppnas. Var försiktig så att inte ytor repas eller lister skadas.
  • Manövrera inte panoramataket om det frusit fast.

För att panoramataket och solgardinen skakunna manövreras måste bilen vara i användningsläge Komfort eller Kör.

Det går även att manövrera med hjälp av nyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.

 Varning

Kontrollera så att inte barn eller andra passagerare kommer i kläm när alla rutor stängs med nyckel eller nyckelfri öppning* med dörrhandtag.

 Viktigt

Kontrollera att panoramataket är ordentligt stängt vid stängning.

Panoramataket och solgardinen är också utrustade med klämskydd. Skulle det vara något problem med klämskyddetkan en återställningssekvens provas.

 OBS

Rutor kan eventuellt inte manövreras vid låga temperaturer.

Öppna och stäng panoramataket till ventilationsläge med reglage i taket

P6-2037-BEV-Panorama roof-ventilation position
Ventilationsläge, vertikalt i bakkant.

Öppna och stäng genom att trycka en gång var som helst på det beröringskänsliga reglaget.

Då ventilationsläge väljs lyfts den främre glasluckan upp i bakkant. Om solgardinen är helt stängd när ventilationsläge väljs, öppnas den automatiskt ca 50 mm(ca 2 tum).

Solgardinen följer med automatiskt om panoramataket stängs från ventilationsläget.

Öppna och stäng panoramataket helt med reglage i taket

P6-2037-BEV-Panorama roof-slide

Gör en jämn och kontinuerlig svepning bakåt/framåt över det beröringskänsliga reglaget för att öppna/stänga panoramataket helt. Vid problem, prova att göra rörelsen snabbare eller långsammare.

Automatisk manövrering

Öppna solgardinen maximalt – svep bakåt över reglaget en gång.

Öppna panoramataket till komfortläget – svep bakåt över reglaget en andra gång.

Öppna panoramataket maximalt – svep bakåt över reglaget en tredje gång.

Stäng genom att svepa framåt över reglaget två gånger.

Automatisk manövrering – snabb öppning eller stängning

Panoramataket och solgardinen kan öppnas eller stängas samtidigt:

Öppna – svep bakåt över reglaget två gånger. Det är inte nödvändigt att invänta full öppning av solgardinen innan du sveper en andra gång.
Stäng – svep framåt över reglaget två gånger. Det är inte nödvändigt att invänta full stängning av solgardinen innan du sveper en andra gång.
  1. * Tillval/tillbehör.