Symboler och meddelanden för parkeringshjälp* och parkeringshjälpkamera*

Symboler och meddelanden för parkeringshjälp och parkeringshjälpkamera kan visas i förar- och/eller centerdisplayen. Här följer några exempel.
SymbolMeddelandeInnebörd
P6-2037-XC40BEV-Park Assist Sound symbol
Om symbolen är släckt.Parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och därför presenteras inga akustiska varningar och fältmarkeringar för hinder/objekt.
Rengöring behövs Sensorer för parkeringshjälp blockeradeEn eller flera av funktionens sensorer är blockerade – kontrollera och åtgärda snarast möjligt.
Parkeringshjälp ej tillgänglig Service krävsSystemet fungerar inte som det ska. En verkstad bör kontaktas1.

Ett textmeddelande kan släckas med ett kort tryck på P5–1507–Symbol-OK button-knappen, belägen i centrum på rattens högra knappsats.

Om ett meddelande kvarstår, kontakta verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

 Varning

P6-2037-XC40BEV-Park Assist Sound symbol

Var extra uppmärksam vid körning bakåt då denna symbol visas när ett släpfordon, en cykelhållare eller liknande är tillkopplat och elektriskt anslutet till bilen.

Släckt symbol indikerar att parkeringshjälpsensorerna bakåt är avstängda och varnar då inte för några hinder.

Defekt parkeringshjälpkamera

P5-1617-Park Assist Camera 360, view with defected camera
Exempel för att visa när bilens vänstra kamera är ur funktion.

Om en kamerasektor är svart innebär det att den kameran är ur funktion.

En svart kamerasektor visas även vid följande tillfällen, men då utan symbol för defekt kamera:

  • öppen dörr
  • öppen baklucka
  • infälld ytterspegel.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 En auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.