Ändra luftfördelning

Luftfördelningen går att ändra manuellt vid behov.
Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på temperatursymbolen längst ner i mitten av centerdisplayen.
Luftfördelningsknapparna i klimatvyn finns i mitten runt AUTO-knappen, uppifrån och ned:
  • Luftfördelning – defrostermunstycken vindruta
  • Luftfördelning – ventilationsmunstycken instrumentpanel och mittkonsol
  • Luftfördelning – ventilationsmunstycken golv

Tryck på en eller flera av luftfördelningsknapparna för att öppna/stänga motsvarande luftflöde.

Luftfördelningen ändras och knapparna lyser upp/släcks.

Om samtliga luftfördelningsknappar avmarkeras i manuellt läge återgår klimatanläggningen till automatreglerat klimat.