Beställa fler nycklar

Vid behov av fler nycklar än standardantalet, eller om någon förlorats, kan nya nycklar beställas. Om bilen är utrustad med nyckelfri låsning och upplåsning* kan även en knapplös nyckel (Key Tag) beställas.

Sammanlagt tolv nycklar kan programmeras och användas till samma bil. Vid efterbeställning läggs ytterligare förarprofiler till – en per ny nyckel. Detta gäller även för den knapplösa nyckeln.

Förlust av nyckel

Vid förlust av en nyckel kan en ny beställas genom en Volvoåterförsäljare eller en auktoriserad Volvoverkstad. I stöldförebyggande syfte raderas den förlorade nyckelns kod ur systemet. Vid verkstadsbesöket behövs tillgång till alla återstående nycklar.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument