Barnskydd

Lämpliga barnskydd ska alltid användas när barn färdas i bilen.

Barn ska sitta bra och säkert. Se till att barnskyddet placeras, monteras och används på rätt sätt.

Titta i barnskyddets monteringsanvisning för rätt montering.

 OBS

Vid användande av barnsäkerhetsutrustning är det viktigt att läsa den monteringsanvisning som medföljer.

Vid frågor gällande montering av barnsäkerhetsutrustning, kontakta tillverkaren för tydligare anvisningar.

 OBS

Lämna aldrig ett barnskydd löst i bilen. Sätt alltid fast det enligt barnskyddets anvisning även när det inte används.

 OBS

Var försiktig vid montering av barnskydd så att inte skarpa kanter eller utstickande delar på barnskyddet repar bilens inredning.

Långvarig montering och användning av barnskydd kan slita på bilens inredning. Volvo rekommenderar användning av tillbehöret sparkskydd för att skydda bilens inredning.

 OBS

För barnskydd där barnet använder bilens inbyggda säkerhetsbälte, läs igenom ägarmanualens rekommendationer om säkerhetsbälte.