Ladda hybridbil

Ladda bilen via laddstation hemma eller via en offentlig laddstation1.

Starta laddning

Lossa laddkabeln från laddstationens förvaringsuttag eller ta fram laddkabeln. Observera att bilen ska vara avstängd inför laddning.
Anslut laddkabeln till laddstationen. Om laddstationen har fast laddkabel, gå vidare till steg 3.

 Viktigt

Undvik att ansluta laddkabeln när risk för åska eller blixtnedslag föreligger.
2146-PHEV-Open charing lid

Tryck in den bakre delen av luckan för att öppna laddluckan2.

2146-PHEV-Start charging- charging inlet and gun

Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck fast laddhandtaget hela vägen in i uttaget till bilen.

 Viktigt

För att undvika skador på lacken, t.ex. vid kraftig blåst, placera laddhandtagets skyddslock så att det inte vidrör bilen.
Laddkabelns laddhandtag spärras/låses fast och laddning startar inom 5 sekunder.

När laddningen startats blinkar LED-lampan i laddintaget med grönt sken.

Förardisplayen visar återstående beräknad laddtid eller om laddningen inte fungerar som den ska.

Vid laddning kan kondensvatten från luftkonditioneringen droppa under bilen. Detta är normalt och sker på grund av kylning av hybridbatteriet.

 Varning

  • Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.
  • Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med högspänning kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.
  • Använd inte laddkabeln om den är skadad på något sätt. Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  • Placera alltid laddkabeln så att man inte kör över den, trampar på den, snubblar över den eller på annat sätt skadar den, eller orsakar personskador.
  • Anslut inte en eller flera adaptrar av något slag mellan laddkabel och bil.

Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.

 Viktigt

Tvätta inte bilen när laddkabeln är ansluten eller när laddluckan är öppen.

Dekal på insidan av laddluckan

P5P6-2046-Decal inside charging lid

Identifierare enligt CEN standard EN 17186återfinns på insidan av laddluckan.

  1. 1 Avser laddning med mode 3-laddkabel eller laddstation med en fast laddkabel.
  2. 2 Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på modell.