Starta och förflytta bilen efter säkerhetsläge

Om bilen är satt i säkerhetsläge är det möjligt att försöka återställa systemet för att starta och förflytta bilen en kortare sträcka, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.

Återställ och starta bilen efter säkerhetsläge

Undersök bilens allmänna skadeläge och att inget bränsle runnit från bilen. Det får inte heller lukta bränsle.

Om det rör sig om mindre skador, och frånvaro av bränsleläckage är kontrollerat kan startförsök göras.

 Varning

Försök under inga omständigheter återstarta bilen om det luktar bränsle när meddelandet Säkerhetsläge Se ägarmanual visas i förardisplayen. Lämna bilen snarast.
Stäng av bilen manuellt.
Försök därefter att starta bilen.
Bilens elektronik utför en systemkontroll och försöker därefter att återställa sig till normal status. Förardisplayen visar meddelandet Start av bil Systemkontroll, vänta under tiden. Detta kan ta uppemot en minut.
Försök därefter att starta bilen igen när meddelandet Start av bil Systemkontroll, vänta inte längre visas i förardisplayen.

 Viktigt

Om meddelandet Säkerhetsläge Se ägarmanual fortfarande visas i displayen ska bilen inte köras eller bogseras utan måste då bärgas. Dolda skador kan under färd göra bilen omöjlig att manövrera, även om bilen verkar körbar.

Förflytta bilen efter säkerhetsläge

Om förardisplayen visar meddelandet The car is now in normal mode efter att startförsök gjorts, kan bilen försiktigt flyttas, t.ex. om den befinner sig i ett trafikfarligt läge.
Flytta inte bilen längre än nödvändigt.

 Varning

Då bilen är försatt i säkerhetsläge får den inte bogseras. Den ska bärgas från platsen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.