Begränsningar för trafikskyltsinformation*

Funktionen trafikskyltsinformation kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer.

Funktionen är tillgänglig på vissa marknader.

Exempel på vad som kan reducera funktionen är:
 • blekta skyltar
 • skyltar placerade i kurva
 • vridna eller skadade skyltar
 • skyltar placerade högt över vägbanan
 • helt/delvis skymda eller dåligt placerade skyltar
 • skyltar delvis eller helt täckta med frost, snö och/eller smuts
 • digitala vägkartor är inaktuella, felaktiga eller saknar hastighetsinformation1
 • internetuppkoppling saknas.
 • godkännande för Google Maps2.

 OBS

På några marknader är funktionen trafikskyltsinformation enbart tillgänglig i kombination med kartdata.

 OBS

Vissa typer av cykelhållare inkopplade på eluttaget för släpfordon, kan funktionen för trafikskyltsinformation tolka som ett tillkopplat släpfordon. I sådana fall kan förardisplayen visa felaktig hastighetsinformation.

 OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Kartdata med hastighetsinformation finns inte för alla områden.
 3. 2 Läs mer på Maps Privacy center.