Aktivera och deaktivera automatisk start av tillskottsvärmare

Tillskottsvärmaren hjälper till att värma kupén och motorn under körning.

Det är möjligt att ställa in om tillskottsvärmarens automatiska start ska vara aktiverad/deaktiverad.

Öppna klimatvyn i centerdisplayen genomatt trycka på temperaturknappen längst ner i mitten av centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Icon three dots horizontal
Aktivera/deaktivera automatisk start av Värmare.

 OBS

Om tillskottsvärmarens automatiska start deaktiveras kan det leda till försämrad komfort i kupén eftersom klimatanläggningen då saknar värmekälla vid eldrift.

Relaterade dokument