Aktivera och deaktivera automatisk broms vid stillastående

Funktionen automatisk broms vid stillastående aktiveras med knappen i tunnelkonsolen.
P5-21w22-Auto hold button
Tryck på knappen i tunnelkonsolen för att aktivera eller stänga av funktionen.
Indikeringen i knappen lyser när funktionen är aktiverad. Aktiverad funktion finns kvar även när bilen startas nästa gång.

Gäller vid avstängning

P5P6-21w22-iCup-Auto hold symbol

Är funktionen aktiv och håller bilen med färdbromsen, A-symbolen är tänd i förardisplayen, så måste bromspedalen trampas ned samtidigt som knappen trycks ned för att stänga av.

  • Funktionen förblir avstängd tills den återaktiveras.
  • När funktionen är avstängd kommer bromshjälpen att vara fortsatt aktiv och förhindrar att bilen rullar bakåt vid start i uppförsbacke.