Meddelande i centerdisplayen

I följande bildexempel visas hur meddelanden och notifikationer kan visas i centerdisplayen i olika sammanhang.
iCup-2037- Notifications in center display
  1. P5-Icon red circle 1Visas högst upp i centerdisplayen. Kräver direkt hantering och kan ha upp till tre knappar som tillåter användaren att hantera meddelandet. Avfärda genom att svepa till höger eller vänster, meddelandet sparas då i notifikationsvyn.
  2. P5-Icon red circle 2Visas som ett fönster på centerdisplayen och kräver direkt hantering. Kan ha 1-3 knappar för hantering.
  3. P5-Icon red circle 3Visas i några sekunder högst upp i centerdisplayen. Det är inte möjligt att göra något med notifikationen och den sparas inte någonstans.