Låsa upp bakluckan från bilens insida

Bakluckan kan låsas upp inifrån med en knapp vid sidan av ratten på instrumentpanelen.
P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (with fuel filler cap button)
Tryck på instrumentpanelens P5-1507 Open tailgate - interior button-knapp.
Bakluckan låses upp och kan öppnas utifrån.
Med tillvalet elmanövrerad baklucka*:
Håll inne instrumentpanelens P5-1507 Open tailgate - interior button-knapp ett par sekunder.

Bakluckan öppnas.

Samma knapp kan sedan användas för att stänga bakluckan.

 OBS

Om systemet för elmanövrerad baklucka* arbetar kontinuerligt för länge stängs det av för att inte överbelastas. Det kan användas igen efter några minuter.
  1. * Tillval/tillbehör.