Ta bort koppling mellan Volvo Cars-appen* och bil

Innan Volvo Cars-appen avinstalleras behöver du se till att kopplingen mellan appen och bilen tas bort eller att ägarskapet av din bil avslutas på ett korrekt sätt i appen. Om Volvo Cars-appen endast raderas kan det uppstå problem med att ansluta till bilen i framtiden.

Avsluta ägarskap i Volvo Cars-appen

Om du säljer din bil behöver ägarskapet och kopplingen mellan Volvo Cars-appen och bilen avslutas från administratörskontot i appen. Om du inte har tillgång till appen, kontakta din Volvoåterförsäljare och berätta att du vill sälja din bil.

För att avsluta ägarskapet och ta bort kopplingen:
Gå till Anslutna bilar i fliken Px-2037-VOC app icon Profile.
Välj den aktuella bilen.
Tryck på Jag äger inte längre den här Volvon och följ instruktionerna i appen.
När ägarskapet avslutas kommer användarhistorik och övriga användarkonton att raderas. Dessutom sker automatiskt en fabriksåterställning av bilen, så att profiler, användardata, kopplade nycklar och personliga inställningar etc. tas bort.

Volvo ID är personligt och behöver därför inte ändras eller raderas om bilen säljs.

Kontakta din Volvoåterförsäljare om du vill radera dina kontaktuppgifter ur deras system.

Ta bort koppling mellan ansluten telefon och bil

Kopplingen mellan en ansluten telefon ochbilen kan tas bort antingen från Volvo Cars-appeneller från bilens centerdisplay. Användaremed administratörsrättigheter kan se ochkoppla bort alla telefoner som är anslutna tillbilen. Övriga användare kan endast se ochkoppla bort sin egen telefon.

Via Volvo Cars-appen

Gå till Anslutna bilar i fliken Px-2037-VOC app icon Profile.
Välj den aktuella bilen.
Tryck på Koppla från bredvid den enhet du vill koppla bort och följ instruktionerna i appen.

Via centerdisplayen

Gå till iCup-2037-Settings symbol.
Välj Profiler.
Välj Volvo Cars-appenheter.
Tryck på den telefon du vill ta bort och välj Ta bort parkopplingen av den här telefonen.
  1. * Tillval/tillbehör.