Justera elmanövrerat* framsäte

Ställ in önskat sittläge med hjälp av reglagen på framsätets sittdel. För att ställa in de olika komfortfunktionerna, vrid multifunktionsreglaget1 uppåt/nedåt.

P5-1746-Multifunction controls
Bilden visar reglagen från en bil med fyrvägssvankstöd*. Bilar med tvåvägssvankstöd* har inte det vridbara multifunktionsreglaget.
  1. P5-Icon red circle 1I bilar med fyrvägssvankstöd*, vrid multifunktionsreglaget1 uppåt/nedåt för att ställa in de olika komfortfunktionerna. I bilar med tvåvägssvankstöd*, använd den runda knappen för att justera svankstödet framåt/bakåt.
  2. P5-Icon red circle 2Höj/sänk sittdynans framkant genom att justera reglaget upp/ned.
  3. P5-Icon red circle 3Höj/sänk sätet genom att justera reglaget upp/ner.
  4. P5-Icon red circle 4Flytta sätet framåt/bakåt genom att justera reglaget framåt/bakåt.
  5. P5-Icon red circle 5Ändra ryggstödets lutning genom att justera reglaget framåt/bakåt.

Endast en rörelse (fram/bak/upp/ner) kan göras åt gången.

Ryggstödet i framsätena kan inte fällas helt framåt.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Finns inte i bilar med tvåvägssvankstöd*.