Lägsta tillåtna lastindex och hastighetsklass för däck

Nedanstående tabell visar lägsta tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS) för däck.
MotorLägsta tillåtna lastindex (LI)1Lägsta tillåtna hastighetsklass (SS)2
Alla motorer99H
  1. 1 Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
  2. 2 Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.