Bogsering

Vid bogsering dras bilen efter ett annat fordon med hjälp av en bogserlina.

 Viktigt

Det är inte tillåtet att bogsera bilen eftersom elmotorn tar skada. Bilen ska istället bärgas upplyft och stå med alla hjulen på ett bärgningsflak, inget av hjulparen får ha vägkontakt.

Vid bogsering av annan bil

Att bogsera en bil tar mycket energi – använd körläge Constant AWD. Då laddas hybridbatteriet och bilens kör- och vägegenskaper förbättras.

Ta reda på den enligt lag högsta tillåtna hastigheten för bogsering innan bogseringen påbörjas.

Starthjälp

Det är inte tillåtet att bogsera igång motorn eftersom elmotorn tar skada. Använd ett hjälpbatteri om startbatteriet är så urladdat att motorn inte kan startas.

 Viktigt

Den elektriska drivmotorn och katalysatorn kan skadas vid försök att bogsera igång bilen.