Passagerarkrockkudde

Som ett komplement till säkerhetsbältet är bilen utrustad med krockkudde på passagerarsidan i framsätet.
P5-21w46-S90/V90–Safety–Passenger airbag
Krockkudde på passagerarsidan i framsätet.

Vid en frontalkrock hjälper krockkudden till att skydda passagerarens huvud, nacke, ansikte och bröst samt knän och ben.

Vid en tillräckligt kraftig kollision reagerar sensorer och krockkudden blåses upp. Krockkudden dämpar stöten för den åkande i kollisionsögonblicket. När krockkudden pressas ihop under krocken töms den. I samband med detta bildas en del rök i bilen, vilket är helt normalt. Hela förloppet, med uppblåsning och tömning av kudden, sker på några tiondels sekunder.

 Varning

Säkerhetsbältet och krockkudden samverkar. Om bältet inte används eller används på ett felaktigt sätt, kan detta påverka krockkuddens effekt vid en kollision.

För att inte skadas om krockkudden löses ut, måste passageraren sitta så upprätt som möjligt med fötterna på golvet och ryggen mot ryggstödet.

 Varning

Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas för reparation. Felaktigt ingrepp i krockkuddesystemet kan orsaka felaktig funktion och få allvarliga personskador till följd.

Passagerarkrockkuddens placering

Krockkudden är monterad hopvikt i ett utrymme ovanför handskfacket. Panelen är märkt med AIRBAG.

 Varning

Placera inga föremål framför eller ovanpå instrumentpanelen där krockkudden för passagerarplatsen är placerad.

Dekal för passagerarkrockkudde

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
Dekal på passagerarsidans solskydd.

Varningsdekal för passagerarkrockkudden är placerad enligt ovan.

 Varning

Om bilen inte är utrustad med omkopplare för att aktivera/deaktivera passagerarkrockkudden är krockkudden alltid aktiverad.

 Varning

Låt aldrig någon person stå eller sitta framför passagerarsätet.

Placera aldrig ett bakåtvänt barnskydd på passagerarplatsen fram om krockkudden är aktiverad.

Framåtvända passagerare (barn och vuxna) ska aldrig sitta på passagerarplatsen fram om passagerarkrockkudden är deaktiverad.

Om ovanstående uppmaningar inte följs kan det leda till livsfara eller allvarlig personskada.

 Varning

Använd ALDRIG ett bakåtvänt barnskydd på ett säte skyddat av en AKTIVERAD KROCKKUDDE framför sätet, DÖDSFALL eller ALLVARLIG SKADA för BARNET kan inträffa.