Öppna och stänga huv

Huven öppnas med hjälp av ett handtag i kupén och ett handtag under huvens främre kant. Det är viktigt att följa intruktionerna för stängning och kontrollera att huven stängts helt om den varit öppen.

Öppna huven

P5-1507 Opening hood
P5-Icon red arrow 1Dra i handtaget vid sidan om pedalerna för att frigöra huven från helt stängt läge.
P5-1617-S90/V90 Opening hood with outer handle
P5-Icon red arrow 2Vrid handtaget under huven moturs för att lossa spärren och lyft huven.

Varningar – ej stängd huv

P6-2037-General warning triangle

Öppen huv indikeras med en varningssymbol och grafik i förardisplayen samt genom en ljudsignal.

 OBS

Om bilen indikerar att huven är öppen trots att den är helt stängd - öppna huven och följ instruktionerna för stängning igen. Uppsök en verkstad om problemet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Stänga huven

 Varning

Se till att stängningsvägen under huven är fri för att undvika klämskada.
Sänk huven.
När huven stoppat mot huvlåset – tryck på huven för att stänga den helt.
Huven ska hörbart låsas fast på båda sidor.
Kontrollera att huven låsts fast ordentligt och att den inte glipar.

 Varning

Kör aldrig med öppen huv.

Kontrollera noga att huven stängts helt efter att den varit öppen.

Om bilen varnar eller indikerar att huven är öppen, eller om något annat tyder på att den inte är helt stängd – stanna omedelbart och stäng den ordentligt.