Displayvisning för trafikskyltsinformation*

Funktionen trafikskyltsinformation visar trafikskyltar på olika sätt beroende på skylt och situation. Följande bilder är exempel.

Funktionen är tillgänglig på vissa marknader.

Px-21w22-iCup-Road Sign Information example (EU)
Exempel1 på registrerad hastighetsinformation.

När funktionen registrerat en trafikskylt med påbjuden hastighet visar förardisplayen den skylten som en symbol.

Är bilen utrustad med kartdata* hämtas hastighetsrelaterad information även från kartdata vilket medför att förardisplayen kan visa eller ändra information om hastighetsbegränsning utan att en hastighetsrelaterad skylt har passerats.

P5-1507-Road Sign Information, no overtakning signs

Tillsammans med symbolen för gällande hastighetsbegränsning kan även en kompletterande skylt visas, t.ex. omkörningsförbud.

P5-1507-Road Sign Information, no-entry sign 19x19

Vid en infart med förbudsskyltar, eller med förbud bekräftat med skylt och kartdata, varnas föraren med en blinkande symbol i förardisplayen och en ljudvarning.2

Hastighetsbegränsning eller motorväg upphör

När funktionen detekterar en "indirekt hastighetsskylt" med innebörden att aktuell hastighetsbegränsning upphör – t.ex. vid upphörande av motorväg – visas en symbol med motsvarande trafikskylt i förardisplayen.

Är bilen utrustad med kartdata* visas normalt direktvisande hastighetsskyltar – indirekta hastighetsskyltar visas då endast om kartdata saknar information om hastighetsbegränsning för aktuell vägsträcka.

Exempel på indirekt hastighetsskylt är:

P5-1507-Road Sign Information, end of all restrictions

Samtliga begränsningar upphör.

P5-1507-Road Sign Information, end of motorway

Motorväg upphör.

Förardisplayens symbol släcks efter en kort stund och tänds igen när nästa hastighetsrelaterade skylt passeras.

Ändrad hastighetsbegränsning

Vid passage av en direktvisande hastighetsskylt när en hastighetsbegränsning ändras visas en symbol med motsvarande trafikskylt i förardisplayen.

P5-1519-Road Sign Information, 90 km/h symbol

Exempel på en direktvisande hastighetsskylt.

Förardisplayens symbol släcks efter en kort stund och tänds igen när nästa hastighetsrelaterade skylt passeras.

Är bilen utrustad med kartdata* visas hastighetsskylt i förardisplayen när kartdata har information om hastighetsbegränsning för aktuell vägsträcka, även om ingen direktvisande skylt har passerats. Saknas information i kartdatan släcks skylten efter en stund.

Tilläggstavlor

P5-1507-Road Sign Information, example of signs
Exempel på tilläggstavlor.

Ibland skyltas olika hastighetsbegränsningar för samma väg – en tilläggstavla anger då under vilka omständigheter hastigheterna gäller. Det kan vara särskilt olycksdrabbade vägavsnitt vid t.ex. regn och/eller dimma.

Tilläggsskylt relaterat till regn visas endast om vindrutetorkarna används.

Om ett släpfordon är anslutet till bilens elsystem och en hastighetsskylt med tilläggstavla ”släpfordon” passeras, kommer den hastigheten att visas i förardisplayen.

P5-1507-Road Sign Information, signs that only apply certain time of the day

Vissa hastigheter gäller först efter t.ex. en viss sträcka eller under en viss tid på dygnet. Föraren uppmärksammas på den omständigheten med en symbol för tilläggsskylt under symbolen med hastighet.

Skylt för "Skola" och "Lekande barn"

P5-1617 - Road Sign Information, Sign for "School" and "Children at play"

Om varningsskylt "Skola" eller "Lekande barn" finns med i kartdatan*, visar förardisplayen en skylt av denna typ.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Trafikskyltar är marknadsanpassade – bilder i denna instruktion visar endast exempel.
  3. 2 Gäller vissa marknader.