Inställningar för massage* i framsäte

För att ändra inställningar används centerdisplayen. Dessa inställningar aktiveras först via multifunktionsreglaget på sätet.
P5-1507-Multifunction front seat
Multifunktionsreglaget, placerad på sidan av sätets sittdel.

Justera massageinställningar i framsäte

Framsätet har massage i ryggstödet. Massagen utförs av luftkuddar som kan massera med olika inställningar.

Massagefunktionen går endast att aktivera när bilens motor är igång.

P5-2122-Multifunction front seat-functions
Aktivera multifunktionsreglaget genom att vrida reglaget uppåt/nedåt eller trycka in en av de fyra knapparna på multifunktionsreglaget. Sätesinställningsvyn visas i centerdisplayen.
Välj Massage i sätesinställningsvyn.
För att välja mellan de olika massagefunktionerna som visas i centerdisplayen görs valet direkt i centerdisplayen eller genom att använda multifunktionsreglaget.

Inställningsmöjligheter för massage

Följande inställningsmöjligheter finns för massage:

  • På/Av: Välj /Av för att sätta på/stänga av massagefunktionen.
  • Program 1-5: Det finns 5 förinställda massageprogram. Välj mellan Våg, Vandrande, Kombinerat, Nedre rygg och Axlar.
  • Intensitet: Välj mellan 1, 2 och 3.
  • Hastighet: Välj mellan 1, 2 och 3.

Omstart av massage

Massagefunktionen stängs automatiskt av efter 20 minuter. Återaktivering av funktionen görs manuellt.

Tryck på Omstart, som visas i centerdisplayen, för att valt massageprogram ska starta om.
Massageprogrammet startar om. Om ingen åtgärd görs försvinner meddelandet.
  1. * Tillval/tillbehör.