Välja och aktivera farthållarfunktioner

Vid särskild preferens av farthållarfunktion kan det väljas i centerdisplayen innan de aktiveras med rattknapp. Detta gäller fartbegränsare, farthållare (CC1), Pilot Assist* och Adaptive Cruise Control*.

Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Körning och aktivera önskad funktion.
När önskad funktion är vald – tryck på rattknapp P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 för att aktivera.
Symbolen i förardisplayen tänds – funktion startas och aktuell hastighet lagras som maxhastighet.
Om funktionen satts i beredskapsläge – tryck på rattknapp P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 för att återaktivera.
Förardisplayens farthållarmarkeringar tänds – bilen följer därefter åter den senast lagrade hastigheten.
För att alltid få Pilot Assist vid aktivering av farthållarfunktioner vid varje ny körcykel:
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Körning.
Aktivera Pilot Assist som standard.

 Varning

En markant hastighetsökning kan följa när hastigheten återupptas med rattknapp P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5.

Förutsättningar

För att kunna starta någon av funktionerna måste vissa förutsättningar uppfyllas.

Fartbegränsare och automatisk fartbegränsare

 • Först efter motorstart kan fartbegränsaren aktiveras.
 • Lägsta möjliga maxhastighet att lagra är 30 km/h (20 mph).

Farthållare

 • För att kunna starta farthållaren från beredskapsläget måste aktuell hastighet vara 30 km/h (20 mph) eller högre.

Adaptive Cruise Control

 • Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget och förardörren ska vara stängd.
 • Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).

Pilot Assist

 • Föraren måste ha säkerhetsbälte påtaget och förardörren ska vara stängd.
 • Körfältets sidomarkeringar måste vara tydliga och detekteras av bilen.
 • Det måste finnas ett framförvarande fordon (målfordon) inom rimligt avstånd eller aktuell hastighet måste vara lägst 15 km/h (9 mph).
 • Hastigheten får inte överstiga 140 km/h (87 mph).
 • Föraren måste hålla händerna på ratten.
 1. 1 Cruise Control
 2. * Tillval/tillbehör.