Rattlås

Rattlåset1 försvårar styrning av bilen om den t.ex. tillgrips olovligen. Ett mekaniskt ljud kan uppfattas när rattlåset låses eller låses upp.

Aktivera rattlås

Rattlåset aktiveras när bilen låses utifrån och bilen är avstängd. Om bilen lämnas olåst kommer rattlåset automatiskt att aktiveras efter en stund.

Deaktivera rattlås

Rattlåset deaktiveras när bilen låses upp utifrån. Om bilen inte är låst räcker det att nyckeln är inne i kupén och att bilen startas för att rattlåset ska deaktiveras.

  1. 1 Rattlås är inte tillgängligt på alla varianter och marknader.