Kupéfilter

All luft som kommer in i bilens kupé renas med ett filter.

Byte av kupéfilter

För att bibehålla hög klimatprestanda måste filtret bytas med jämna mellanrum. Följ Volvos serviceprogram för rekommenderat bytesintervall. Vid körning i starkt förorenad miljö kan filtret behöva bytas oftare.

 OBS

Det finns olika typer av kupéfilter. Se till att rätt filter monteras.