Krypkörning

Vid låga hastigheter t.ex. vid köbildning eller på parkeringsplatser kan krypkörningsläget underlätta.

När funktionen är aktiv rullar bilen sakta i den färdriktning som är vald utan att gaspedalen används.

Aktivera eller deaktivera krypkörning

Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Välj Körning.
Aktivera Krypkörning.
Krypkörning är nu aktiverat.

 OBS

Om krypkörning aktiveras vid stillastående krävs ett tryck på gaspedalen för att funktionen ska fungera.