Köra med släpvagn

Vid körning med släpvagn finns det ett antal saker som är viktiga att tänka på när det gäller dragkroken, släpvagnen samt hur lasten placeras i släpvagnen.

Lastförmågan beror på bilens tjänstevikt. Summan av passagerares vikt och samtliga tillval t.ex. dragkrok, reducerar bilens lastförmåga med motsvarande vikt.

Bilen levereras med nödvändig utrustning för körning med släpvagn.

  • Dragkroken på bilen ska vara av godkänd typ.
  • Lägg lasten i släpvagnen så att trycket på bilens dragkrok följer angivet maximalt kultryck. Kultrycket räknas som del av bilens nyttolast.
  • Öka däcktrycket till rekommenderat tryck för full last.
  • Motorn belastas hårdare än normalt vid körning med släpvagn.
  • Kör inte med tungt släp när bilen är helt ny. Vänta tills den körts minst 1 000 km (620 miles).
  • Följ gällande bestämmelser för tillåtna hastigheter och vikter.
  • Håll en låg hastighet vid körning med släpvagn uppför en lång brant stigning.
  • De maximala släpvagnsvikterna som är angivna gäller endast för höjder upp till 1000 m.ö.h. (3280 fot). På högre höjder är motoreffekten och därmed bilens klättringsförmåga nedsatt på grund av den minskade lufttätheten, och den maximala släpvagnsvikten måste därför minskas. Vikten för bil och släpvagn måste minskas med 10 % för varje ytterligare 1000 m (3280 fot), eller del därav.
  • Undvik att köra med släpvagn vid stigningar över 12 %.
  • Rear Auto Brake bör deaktiveras innan körning med släp.

 OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med sämre bränslekvalitet än rekommenderad är faktorer som väsentligt ökar bilens bränsleförbrukning.

Släpvagnsvikter

 Varning

Följ angivna rekommendationer för släpvagnsvikt. Hela ekipaget kan annars bli svårkontrollerbart vid undanmanövrar och inbromsningar.

 OBS

Angivna högsta tillåtna släpvagnsvikter är de som Volvo tillåter. Nationella fordonsbestämmelser kan begränsa släpvagnsvikt och hastighet ytterligare. Dragkrokarna kan vara certifierade för högre dragvikter än vad bilen får dra.

Vid körning i kuperad terräng

Under vissa förhållanden kan det finnas risk för överhettning vid körning med släpvagn. Vid överhettning av motor och drivsystem tänds en varningssymbol i förardisplayen och ett meddelande visas.

Den automatiska växellådan anpassar växel beroende på belastning och motorvarv.

Branta stigningar

Spärra inte den automatiska växellådan med en högre växel än vad motorn "orkar med" – det är inte alltid fördelaktigt att köra på hög växel och lågt motorvarv.

Parkera i backe

Tryck ner bromspedalen.
Aktivera parkeringsbromsen.
Släpp bromspedalen.

Använd stoppklossar för att blockera hjulen när bil med påkopplat släp parkeras i backe.

Starta i backe

Tryck ner bromspedalen.
Välj växelläge  D.
Lossa parkeringsbromsen.
Släpp bromspedalen och kör iväg.