Låsa och låsa upp från bilens insida

På insidan av bilen finns flera knappar och låsreglage.

Centrallås

16w17 - P5 - Central locking front door
Knapp för låsning och upplåsning i framdörr med indikeringslampa.

Låsa upp med knapp i framdörr

Tryck på P5-1507 Central locking icon - unlock-knappen för att låsa upp samtliga sidodörrar och baklucka.

Låsa upp med insidans dörrhandtag

Dra ut någon av sidodörrarnas öppningshandtag och släpp.
Beroende på inställningarna för upplåsning kommer antingen alla dörrar att låsas upp eller vald dörr låsas upp och öppnas.

Låsa med knapp i framdörr

Tryck på P5-1507 Central locking icon - lock-knappen – båda framdörrarna måste vara stängda.

Samtliga dörrar och baklucka är låsta.

Låsa med knapp i bakdörr*

16w17 - P5 - Central locking rear door
Knapp för låsning i bakdörr med indikeringslampa.

Bakdörrarnas låsknapp låser respektive bakdörr.

Låsa upp bakdörr

Dra i öppningshandtaget.
Bakdörren är upplåst och öppnad1.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Förutsatt att barnlåset inte är aktiverat.