Aktivera och deaktivera tidsinställning för luftåtercirkulation

Luftåtercirkulationen utestänger dålig luft, avgaser etc. utifrån, genom att klimatanläggningen återanvänder luften i kupén.

Det är möjligt att ställa in om en timer för luftåtercirkulationen ska vara aktiverad/deaktiverad. Med timer aktiverad stängs luftåtercirkulationen automatiskt av efter 20 minuter.

Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på temperaturknappen längst ner i mitten av centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Icon three dots horizontal
Välj önskad inställning under Timer för luftåtercirkulation för att aktivera/deaktivera timer för luftåtercirkulationen.