Nyckelns räckvidd

För att nyckeln ska fungera korrekt behöver den finnas inom ett visst avstånd från bilen.

Fysiska barriärer mellan nyckeln och bilen kan påverka räckvidden negativt eller hindra signalen helt.

Vid användning av nyckelns knappar

Nyckelns funktioner som styrs med knapptryckning har en räckvidd på ca 20 meter (65 fot) från bilen.

Om bilen inte verifierar en knapptryckning – gå närmare och gör ett nytt försök.

Vid nyckelfri* användning

16w17 - SPA - V90 - Remote key range

För nyckelfri användning måste en nyckel finnas inom ett avstånd på ca 1 till 1,5 meter (3 till 5 fot) från bilens dörrar eller baklucka.

 OBS

Nyckelfunktionerna kan störas av omgivande radiovågor, byggnader, topografiska förhållanden etc. Bilen kan alltid låsas/låsas upp med nyckelbladet.
  1. * Tillval/tillbehör.