Parkeringsvärmare

Parkeringsvärmaren värmer vid behov kupén innan körning om bilens förkonditionering är aktiverad.

Parkeringsvärmaren är en av två delfunktioner för bilens värmare. Värmaren är monterad i det främre högra hjulhuset.

Parkeringsvärmaren startar automatiskt om parkeringsklimatets förkonditionering* är aktiverad och kupén behöver värmas upp.

Beroende på faktorer så som batterinivå, kupétemperatur och omgivningstemperatur har värmaren olika gångtid. Om batteriet är fulladdat, laddaren är inkopplad och timer är satt i god tid innan avfärd kan utökad förkonditionering automatiskt aktiveras i kallt klimat. Utökad förkonditionering kan innebära en gångtid på max 120 minuter. Gångtiden utan utökad förkonditionering är upp till 30 minuter.

 OBS

Se till att hybridbatteriets laddningsgrad är tillräckligt hög om parkeringsvärmaren behöver användas.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument