Fönsterhissar

Varje dörr har en reglagepanel för de eldrivna fönsterhissarna. Förardörren har reglage för att manövrera samtliga fönster och även aktivera barnsäkerhetsspärren.

P5-1646 Driver's door control panel
Reglagepanel i förardörr.
  1. P5-Icon red circle 1Elektrisk barnsäkerhetsspärr* som deaktiverar reglagen i bakdörrarna för att förhindra att dörrar eller fönster öppnas inifrån.
  2. P5-Icon red circle 2Reglage för bakre fönster.
  3. P5-Icon red circle 3Reglage för främre fönster.

 Varning

Barn, andra passagerare eller föremål kan klämmas av rörliga delar.

  • Manövrera alltid rutor under uppsikt.
  • Låt inte barn leka med manövreringsreglagen.
  • Lämna aldrig barn ensamma i bilen.
  • Tänk på att alltid bryta strömmen till elhissarna genom att sätta bilens elsystem i tändningsläge 0 och ta sedan med nyckeln då bilen lämnas.
  • Sträck aldrig ut föremål eller kroppsdelar genom rutor, även om bilens elsystem är helt avslaget.
  1. * Tillval/tillbehör.