Skillnad på Pilot Assist* och körfältsassistans

Pilot Assist är en komfortfunktion som kan hjälpa till att hålla bilen inom det egna körfältet och att hålla avståndet till framförvarande fordon. Körfältsassistans1 är en funktion som på liknande sätt kan hjälpa till att i vissa situationer reducera risken för att bilen oavsiktligt lämnar eget körfält.

Pilot Assist

Pilot Assist kan hjälpa dig att styra din bil mellan körfältets sidomarkeringar kombinerat med att hålla en förvald hastighet och tidsavstånd till framförvarande fordon. Funktionen kan också hjälpa till med att hålla en fördelaktig positionering i körfältet med hjälp av körfältets sidolinjer.

Vad gör Pilot Assist?

  • Kan hjälpa till att hålla bilen inom körfältet genom att i vissa fall assistera styrning.
  • Kan hjälpa till att hålla förvald hastighet eller avstånd till framförvarande bil med gaspådrag och inbromsningar.

Hur vet jag att Pilot Assist är igång?

Symboler i bilens förardisplay talar om när Pilot Assist är igång.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control active, Pilot Assist not selected

Adaptive Cruise Control är aktiv.

Pilot Assist är tillvald men inte tillgänglig. Förutsättningarna för funktionen är inte uppfyllda.

Px-2122-iCup-Adaptive Cruise Control and Pilot Assist active
Pilot Assist är aktiv.

Körfältsassistans

Körfältsassistans kan hjälpa föraren med styrhjälp och/eller varning då fordonet håller på att lämna det egna körfältet oavsiktligt. Funktionen är aktiv i hastighetsintervallet 65–180 km/h (40–112 mph) på vägar med väl synliga sidolinjer.

Vad gör körfältsassistans?

  • Körfältsassistans kan ge föraren styrhjälp tillbaka in i körfältet och/eller varna vibrationer i ratten.

Hur vet jag att körfältsassistans är igång?

Symboler i bilens förardisplay visar funktionens status.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol grey

Släckt symbol i förardisplayen betyder att funktionen är igång men att förutsättningarna för LKA inte har uppnåtts.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol white

Vit symbol i förardisplayen betyder att förutsättningarna för LKA har uppnåtts och att funktionen är tillgänglig.

P6-1846-Lane Keeping Aid symbol orange

Orange symbol i förardisplayen betyder att LKA ger styrhjälp tillbaka in i körfältet och/eller varnar med vibrationer i ratten.

 Varning

Föraren är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt. Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion innan funktionen används.

 Varning

  • Funktionen är ett kompletterande förarstöd med avsikt att underlätta körningen och göra den säkrare – den kan emellertid inte hantera samtliga situationer vid alla trafik-, väder- och vägförhållanden.
  • Föraren rekommenderas att läsa ägarmanualens samtliga avsnitt om denna funktion för att ta del av bl.a. dess begränsningar, vilka föraren ska vara medveten om innan funktionen används.
  • Förarstödsfunktioner kan inte ersätta förarens uppmärksamhet och omdöme utan denne är alltid ansvarig för att bilen framförs på ett säkert sätt, med lämplig hastighet och med lämpligt avstånd till andra fordon samt i enlighet med gällande trafikregler och bestämmelser.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Lane Keeping Aid(LKA)