Aktivera och deaktivera luftkvalitetssensor*

Luftkvalitetssensorn hör till det helautomatiska luftkvalitetssystemet Interior Air Quality System (IAQS).

Det är möjligt att ställa in om luftkvalitetssensorn ska vara aktiverad/deaktiverad.

Öppna klimatvyn i centerdisplayen genom att trycka på temperaturknappen längst ner i mitten av centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Icon three dots horizontal i klimatvyn.
Välj önskad inställning under Luftkvalitetssensor för att aktivera/deaktivera luftkvalitetssensorn.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument