Överhettning av motor och drivsystem

Under vissa förhållanden, t.ex. vid hård körning i brant terräng och varmt klimat, finns ökad risk för överhettning av motor och drivsystem – särskilt vid tung last.
  • Vid överhettning kan motorns effekt begränsas temporärt.
  • Ta bort extraljus som sitter framför grillen vid körning i varmt klimat.
  • Om temperaturen i motorns kylsystem blir för hög tänds en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Stanna snarast Hög motortemperatur . Stanna då bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå på tomgång under några minuter för att svalna.
  • Om meddelandet Stäng av motorn Hög motortemperatur eller Stäng av motorn Låg kylarvätskenivå visas, stanna bilen och stäng av motorn.
  • Om växellådan blir överhettad kommer ett alternativt växlingsprogram att väljas. Dessutom aktiveras en inbyggd skyddsfunktion som bl.a. tänder en varningssymbol och förardisplayen visar meddelandet Sänk hastigheten för att sänka temperaturen. Växellåda varm. eller Stanna snarast Växellådan överhettad Låt svalna. Följ då given rekommendation, sänk hastigheten respektive stanna bilen på ett säkert sätt och låt motorn gå på tomgång under några minuter för att låta växellådan svalna.
  • Vid överhettning kan bilens luftkonditionering komma att stängas av temporärt.
  • Stäng inte av motorn omedelbart vid stopp efter en hård körning.

 OBS

Det är normalt att motorns kylfläkt arbetar en stund efter att motorn stängts av.

Symboler i förardisplayen

SymbolInnebörd
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-engine temp
Hög motortemperatur. Följ given rekommendation.
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-coolant
Låg nivå kylarvätska. Följ given rekommendation.
P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature
Växellådan varm/överhettad/kyls. Följ given rekommendation.