Inställningar i Google Maps

Majoriteten av inställningarna för Maps utförs direkt i appen under inställningar. Här listas några exempel.

Nivå på röstvägledning

Ställ in röstvägledningens omfattning, t.ex. om du endast vill höra trafikinformation och inte nästa manöver.

Ruttalternativ

Ställ in så att t.ex. vägtullar och motorvägar undviks i vägbeskrivningar.

 OBS

Instruktionerna ovan är allmänt beskrivna och inbegriper tredjepartsleverantörer. Tillgänglighet, förfarande och funktionalitet kan komma att ändras eller variera.

Övriga inställningar

Volym för röstvägledning

Vrid på volymreglaget nedanför centerdisplayen eller rattens högra knappsats. En expanderbar meny öppnas i centerdisplayen. Ställ in volymen för röstvägledning.

Språk och enheter

Om andra språk eller enheter önskas i Maps ändras det från inställningarna i appvyn P6-2037-AppViewSymbol. Denna inställning kommer att ändra språk och enheter i bilens samtliga displayer, inte bara i Maps.

 OBS

Att byta språk i centerdisplayen kan innebära att viss information i Ägarmanualen inte överensstämmer med nationella eller lokala lagar och bestämmelser. Byt inte till ett svårförståeligt språk, det kan då bli svårt att hitta tillbaka i strukturen i skärmen.