Akut hjälp med eCall

Tryck på SOS-knappen för att kontakta en larmcentral i en nödsituation.1

För att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare kan en larmcentral larmas manuellt genom att SOS-knappen trycks in i minst 2 sekunder. Larmcentralen meddelas, får reda på bl.a. bilens position1 och försöker etablera muntlig kontaktmed föraren för att komma överensom hjälpbehov.

 OBS

SOS-knappen är endast avsedd för nödsituationer och ska enbart användas vid olyckor,sjukdom eller vid externt hot mot bilenoch dess passagerare. ON CALL-knappen ska användas vid problem med bilen.
  1. 1 Gäller vissa marknader.