Ställa in maxöppning för elmanövrerad baklucka*

Ställ in hur mycket bakluckan ska öppnas om bilen t.ex. parkeras i ett garage med begränsad höjd.

Ställa in maxöppning

Öppna bakluckan manuellt och stanna den i önskad öppningsposition.
Tryck och håll inne P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button-knappen på bakluckans undersida i ca. 3 sekunder.
Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed sparad.

 OBS

Det är inte möjligt att programmera för lägre öppningsläge än halvöppen baklucka.

Återställ maxöppning

Öppna bakluckan manuellt till helt öppen position.
Tryck och håll inne P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button-knappen bakluckans undersida i ca. 3 sekunder.
Två signaler ljuder och den lagrade positionen är därmed raderad.
  1. * Tillval/tillbehör.